https://www.robotikrehabilitasyon.net/wp-content/uploads/2023/12/ortopedik5.png

Robotik Ortopedik Rehabilitasyon

Robotik ortopedik rehabilitasyonda amaç fonksiyonel eklem hareket açıklığının iyileşmesi, kas gücünün geri kazanılması ve ağrının azaltılması olmalıdır. Robotik cihazlar, fizyoterapistler tarafından denetlenerek hastanın kol ve bacaklarını hareket ettirmek için yoğun, göreve yönelik motor eğitimi yapmak için son derece uygundur ve rehabilitasyona umut verici bir yaklaşım sunarlar. Ayrıca, terapinin sanal gerçeklik ortamıyla birleştirilmesi tedavinin başarısı veya başarısızlığı ile ilişkili olduğu gösterilen, hastanın katılımını ve motivasyonunu artırmak için yararlı olmaktadır.

Son zamanlarda, artan sayıda bilimsel çalışmalar, diz ve kalça protezleri ve kol el bilek kırıklarından sonra hastaların ağrı ve fonksiyonlarını iyileştirmek için robotik cihazların kullanımını desteklemektedir. Diz ve kalça protezleri uygulanan hastalarda robotik cihazlar diz ve kalça gibi eklemleri yürüyüşün fazlarıyla koordineli olarak hareket ettirerek erken ve doğru yürümeyi sağlamakta, aynı zamanda eklem hareket açıklığını da artırmaktadır.

Kolda kırık gibi bir immobilizasyon döneminden sonra, ortopedik hastalarda robotik rehabilitasyon, eklemlerin mobilizasyonuna odaklanmalıdır. Kol eklemlerini etkileyen kırıkları olan hastalarda fonksiyonel hareketin iyileşmesi için çok önemli faktörler olarak dört husus öne çıkmaktadır: tedavi sayısı, tedavinin yoğunluğu ve kişiye özgü olması, rehabilitasyona katılım ve rehabilitasyon sırasında hasta gelişiminin objektif ve sürekli olarak izlenmesi.

Bu nedenle, bir yandan fonksiyonel iyileşme için ameliyat sonrası rehabilitasyon süresinin kısaltılması ihtiyacı birçok hasta için çok önemli bir faktörken diğer yandan, hekim ve fizyoterapistleri için hastaların ilerlemesini daha iyi anlayarak, hastanın durumuna göre tedavinin türünü, yoğunluğunu ve süresini optimize edecek tedavi şekillerinin oluşturulması önemlidir.

Fizyoterapi oyunlarıyla robotik rehabilitasyona dayalı bir yaklaşım, fizyoterapi sürecini daha verimli hale getirmek için değerli bir araç olacaktır.

ARA